Silstop

Silstop

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Product omschrijving

Silstop is een elastisch blijvende stoppasta op siliconenbasis. Het product hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht tot een stugge rubber.

Toepassingen

Verspuitbaar en snel verwekbaar. In het algemeen een uitstekende hechting op glas en geschilderde ondergronden. Geen barst- en rimpelvorming. Goede, blijvende elasticiteit. Overschilderbaar met de meeste alkydhars lakken. Voor stopzomen bij enkel glas in houten, betonnen en metalen kozijnen. Glas vooraf bevestigen met glaspennen of glasveren.

Verwerking

Ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Eventueel ontvetten met cleaner. Gepoedercoate ondergronden altijd goed ontvetten. Een hecht proef voor gebruik wordt aanbevolen.

Technische-gegevens

basis : silicone
dichtheid : 1,2g / ml
consistentie : pasta
huidvorming : 23°C/ 50% RH 10 min
krimp : klein, vrijwel geen
verwerkingstemperatuur : +5°C / +30°C
temperatuursbestendigheid : -20°C / +70°C
kleur : grijs
verpakking : koker 310ml

 

Houdbaarheid

6 maanden tussen +5°C en +25°C

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie

Vorstbestendig tijdens transport tot –15°C

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.