Profstop Universeel

Profstop Universeel

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Product omschrijving

Profstop Universeel is een hoogwaardige, overschilderbare stoppasta op basis van lijnolie, kunsthars en vulstoffen.

Eigenschappen

Profstop Universeel kan men overschilderen na voldoende huidvorming.

Toepassingen

Voor het aanstoppen van enkel glas tot 0,6m2 in houten, stalen en betonnen sponningen. Glas in de sponning bevestigen met glaspennen of glasveren.

Hechting

Profstop hecht goed op glas en in voorbehandelde sponningen. Houten sponningen voorbehandelen met twee lagen grondverf/ vernis. Stalen sponningen met twee lagen loodmenie en betonnen sponningen met twee lagen muurverf op chloorrubberbasis. Aluminium hoeft niet te worden voorbehandeld. Ondergronden dienen vóór verwerking van Profstop vast, schoon, droog en vrij van roest, stof, vetten, oliën en andere verontreinigingen te zijn.

Verwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn. Ondergronden voorbehandelen met twee lagen verf. Profstop Universeel met een stopmes aanbrengen. Na het aanbrengen van de stopverf het oppervlak met de vinger glad na strijken zodat eventuele aanzetten geëgaliseerd worden.

Technische-gegevens

basis : lijnolie
aanbrengtemperatuur : +5°C / +30°C
dichtheid : 2,1 g / ml
consistentie : pasta
opstijven : 23°C / 55%RF ca. 2 maanden*
overschilderbaar : 23°C / 55%RF na 1 week*
  : 23°C / 55%RF binnen 8 weken*
uitharden, verstenen : 23°C / 55%RF na >1 jaar
minimale stopzoom : 10 x 10mm
maximale stopzoom : 25 x 25mm
kleur : naturel, wit
verpakking : emmers van 6 kg (naturel en wit)
  : potten van 0,5 en 1 kg (naturel)

*afhankelijk van de omstandigheden

Houdbaarheid

Maximaal 6 maanden houdbaar in ongeopende originele verpakking onder droge condities en temperaturen tussen +5 °C en +30 °C en 12 maanden tussen +5°C en +25°C.

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie

Vorstbestendig tijdens transport tot –15°C

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.