Monustop

Monustop

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Product omschrijving

Monustop is een duurzaam elastisch blijvende 1 component stoppasta op basis van MS polymeer. Het product is reukloos, neutraal
en isocyanaat vrij. Na het aanbrengen reageert de Monustop met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber.

Toepassingen

Het duurzaam elastisch afdichten van enkel, dubbel en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen sponningen.
Monustop is overschilderbaar met vrijwel alle (watergedragen en synthetische) verfsystemen. Een verdraagzaamheidtest vooraf
wordt aanbevolen.
In het algemeen hecht Monustop, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille,
polystyreenschuim en gelakt hout. Monustop bevat geen stoffen die de randafdichting van dubbel glas en de folie van
gelaagd glas kunnen aantasten.

Verwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Indien nodig een primer toepassen. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Technische-gegevens

basis : MS polymer
aanbreng temperatuur : +5°C / +40°C
standvermogen : ISO 7390 <2mm
dichtheid : 1,16g/ml
huidvormingstijd : 23°C / 55% RF 20 min
overschilderbaar na uitharden : ja
temperatuursbestendigheid
na uitharden
: -40°C / +90°C
mechanische waarden : 2 mm film
Shore-A hardheid (3 s) : DIN 53505: 27
modulus 100% : DIN 53504: 0,50 MPa (N/mm2)
treksterkte : DIN 53504: 0,85 MPa (N/mm2)
rek bij breuk : DIN 53504: 275%
kleur : wit en grijs
verpakking : kokers 290 ml (wit en grijs)
  : worsten 600 ml (wit)

 

 

Houdbaarheid

9 maanden tussen +5°C en +25°C

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie

Vorstbestendigheid tot -15°C tijdens transport

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.