EGO Stopverf SB 11

EGO Stopverf SB 11

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Product omschrijving

EGO Stopverf SB 11 is een kwaliteitsstopverf met goede overschilderbaarheid. Vertoont nagenoeg geen krimp. Na vorming van een voldoende dikke huid kan EGO Stopverf SB 11 worden overgeschilderd.

Eigenschappen

- goed verwerkbaar, goed kneedbaar
- glad af te werken m.b.v. plamuurmes
- overschilderbaar met de gebruikelijke bouwverven
- goed weers- en temperatuurbestendig

 

Toepassingen

- eenvoudige enkele beglazingen in houten en metalen ramen.

Hechting

EGO Stopverf SB 11 hecht goed op schone, droge, stof- en vetvrije ondergronden van voorbehandeld hout en staal. Houten ramen, met een maximaal vochtpercentage van 15 %, dienen in de af te dichten sponning reeds te zijn voorzien van een laag grondverf. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Primer EGOPLUS R. Lees voor de verwerking van de primer de aanwijzingen op de verpakking.

Verwerking

EGO Stopverf SB 11 is zacht-plastisch en handmatig goed verwerkbaar bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Voor verwerken kneedt men de stopverf even door en brengt de massa in ruime mate aan in de sponning en tegen het glas. Insluiting van lucht vermijden. Afwerken met een plamuurmes: aandrukken en gladstrijken. Overschilderen kan na vorming van een voldoende dikke huid, maar maximaal binnen 8 weken na aanbrengen. Glas dient te zijn geplaatst conform de geldende beglazingsvoorschriften.

Technische-gegevens

basis : speciale drogende oliën met vulstoffen basis
consistentie : zacht-plastisch
soortelijke massa : ca. 2 gr/cm² (DIN 52451)
verwerkingstemperatuur : c.a. +5°C tot 30°C
temperatuurbestendigheid : -30°C tot +80°C (DIN 52455/t4)
kleuren : grijs, bruin
verpakking : grijs 5 en 10 kg emmers
  : bruin 5 kg emmers
   

 

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende originele verpakking onder droge condities en bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie

N.v.t.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.