Bouwfolie PE

Bouwfolie PE

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Product omschrijving

Bouwfolie PE is bij uitstek geschikt als bescherming en afdekking van bouwmaterialen, wind- en regendichting bij nog niet-beglaasde ramen, dampremmende folie, kruipruimte-folie, verpakkingsfolie enz. De grondstof van deze folie bestaat uit milieuvriendelijk geproduceerd en goed recyclebaar polyethyleen.

Toepassingen

- afdekken van bouwmaterialen
- funderingsfolie, dampremmende folie bij dak- en
  gevelelementen
- afschermen van pleisterwerk, metselwerk, vervuilde
  grond bij tijdelijke opslag
- wind- en regendicht maken van ruwbouw
- onder betonvloeren (vocht vasthouden om te snelle
  uitharding te voorkomen)
- als inpakfolie

 

Verwerking

Bouwfolie PE is eenvoudig te snijden/knippen m.b.v. mes of schaar. Afhankelijk van de toepassing zullen er verschillende eisen aan de dikte en breedte van de folie worden gesteld. Vranken B.V. levert vanuit voorraad de meeste gebruikelijke lengten en dikten voor dit type folie. Andere dikten en breedten zijn op aanvraag leverbaar. De hierna volgende technische gegevens zijn gebaseerd op de folie met een dikte van 0,15 mm.

Technische-gegevens

bouwfolie PE : 0,15 mm dik
grondstof : polyethyleen
soortelijke massa : 0,918-0,924 gr/cm³
  : 110-115°C (index: MFI: 0,3-0,4g / 10 min /190°C / 2,16KP)
treksterkte : lengte: 2,0 kp/mm²
  : dwars: 1,9 kp/mm²
rek bij breuk : lengte: 150%
  : dwars: 400%
 waterdampdoorlaatbaarheid : 7 (85% RV en 23°C, vlgs DIN 53122)
diffusieweerstandsgetal : 0,9m (mu-waarde 65000 = rekenwaarde vlgs. BDA)

    

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie

N.v.t.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.