DucoTwin 50 ‘ZR’

DucoTwin 50 ‘ZR’

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

De DucoTwin 50 ‘ZR van Duco Ventilation & Sun Control combineert natuurlijke ventilatie en buitenzonwering in één systeem. Het aluminium rooster kan met schroeven aan het kozijn en aan de bovenconstructie bevestigd worden. Grote doekoppervlaktes zijn mogelijk met toepassing van koppelschermen. DucoTwin 50 ‘ZR’ is beschikbaar als stormvaste ‘Fix’ uitvoering. Deze uitvoering en het DucoTop 50 ‘ZR’ ventilatierooster zien er van binnen hetzelfde uit. Ook de inbouwdetaillering is identiek. De rechte buitenkap zorgt voor een strak en esthetisch gevelbeeld.

Eigenschappen

- 'Twin': ventilatie én zonwering
- 'Renovatie': Ideaal bij renovatie
- 'ZR'; zelfregelende ventilatie
- 'Fix': stormvaste zonwering
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C, Duco CO2
  en het Duco Comfort System

Technische-gegevens

waterdichtheid  : Medio 800 Pa
  : Largo 800 Pa
winddichtheid : Medio 450 Pa
  : Largo 450 Pa
inbouwhoogte : Medio 55 mm
  : Largo 55 mm
roosterhoogte : Medio 50 mm
  : Largo 50 mm
regelbaar voor
kozijndieptes van
: Medio 50 tot 70 mm
  : Largo 100 tot 120 mm
glasvezeldoek : informatie op aanvraag
zijgeleiders standaard : met spankabel of profielgeleiding

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling Duco Ventilaton & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.