DucoTop 50 'ZR'

DucoTop 50 'ZR'

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

DucoTop 50 ‘ZR’ van Duco Ventilation & Sun Control is een zelfregelend ventilatierooster dat snel en eenvoudig achter het buitenspouwblad kan worden aangebracht, zodat het van buitenaf niet zichtbaar is. Ook is discrete plaatsing op het kozijn mogelijk met een vlak aluminium buitenprofiel. Plaatsing is mogelijk op elk type kozijn en voor kozijndieptes tot 120 mm. Voor de plaatsingsinstructies klik op 'Meer informatie'

Eigenschappen

- directe plaatsing op het kozijn
- "onzichtbare" plaatsing achter het buitenspouwblad
- strak gevelbeeld bij "discrete" plaatsing
- de binnenkant van het rooster kan gedeeltelijk
  weggewerkt worden
- optimaal visueel comfort
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C, Duco CO2
  en het Duco Comfort System

Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 14,8 dm3/s
Dne, W (C; Ctr) : 27 (0; -1) dB
waterdichtheid (in gesloten stand) : 1000 Pa
winddichtheid (in gesloten stand) :   650 Pa
glasaftrek : 0 mm
roosterhoogte : 50 mm
inbouwhoogte : 55 mm
regelbaar voor kozijnbreedtes : van 35 mm tot 120 mm
corto : van 35 tot 50 mm
medio : van 50 tot 80 mm
alto : van 80 tot 100 mm
largo : van 100 tot 120 mm
maximale lengte ( onder garantie) : 3050 mm*
bediening : hendel, koord, stang
*Roosterlengtes >1500 mm wordt standaard
  van een dubbele bediening voorzien

 

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling van Duco Ventilation & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.