DucoTon 10 'ZR'

DucoTon 10 'ZR'

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

DucoTon 10 ‘ZR’ van Duco Ventilation & Sun Control is een zelfregelend ‘Ton’ ventilatierooster met ‘Soft-Line’ design buitenprofiel. Het rooster werd in 1992 geïntroduceerd en wordt naar volle tevredenheid in veel projecten gehanteerd. Voor de plaatsingsinstructies klik op 'Meer informatie'.

Eigenschappen

- authentiek Duco 'Soft-Line' design
- dubbele afdichting met borstels met finseal inlage
- glasaftrek 80 is prachtig
- uitstekende thermische werking
- toepasbaar bij elke glasdikte (tot 36 mm)

Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 10,3 dm³/s zonder DucoFilter 
  :   8,7 dm³/s met DucoFilter 
Dne, W (C; Ctr) : 27 (-1; -1) dB
waterdichtheid (in gesloten stand) : 650 Pa
winddichtheid (in gesloten stand) : 650 Pa
glasaftrek : 80 mm
glasgoot : 12/21 (geen 'ZR' mogelijk)
  : 26/30/34/38/42 mm
kalfprofiel : 21 mm
roosterhoogte : 94 mm plaatsing op glas
  : 104 mm met kalfprofiel
  : 119 mm met aanslagprofiel*
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm**
bediening : hendel, koord, stang
optioneel : DucoFilter

*  Enkel bij glasgoot 26 mm en bij naar binnen draaiende
   ramen/deuren
**Roosterlengte >1500 mm wordt standaard van
   een dubbele bediening voorzien

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling van Duco Ventilation & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.