DucoLine 10/17/23 'ZR'

DucoLine 10/17/23 'ZR'

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

De DucoLine 10/17/23 'ZR' van Duco Ventilation & Sun Control is een zelfregelend klepventilatierooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Duco heeft het ontwerp van de DucoLine zowel aan de buiten- als binnenzijde compleet vernieuwd. De vernieuwde Ducoline 10/17/23 'ZR' is nu voorzien van een compleet vlak binnenrooster. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit van het rooster.

Eigenschappen

- één ventilatierooster, drie luchtdoorlaten
- glasaftrek 80 is prachtig
- uitstekende thermische werking
- volledig vlak binnenrooster

Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m 10,7 of 17,4 of 22,6 dm3/s
Dne,W (C; Ctr) DucoLine 10: 29 (-1;-2) dB
  DucoLine 17: 28 (-1;-2) dB
  DucoLine 23: 26 (0;0) dB
waterdichtheid (in gesloten stand) 650 Pa
winddichtheid (in gesloten stand) 650 Pa
glasaftrek 80 mm
glasgoot 26/30/34/38 mm
met kalfprofiel (kokerprofiel) 40 x 20 mm
  40 x 25 mm
roosterhoogte 95 mm plaatsing op glas
  120mm met kalfprofiel
maximale lengte (onder garantie) 2500 mm*
bediening hendel, koord, stang

*Roosterlengtes > 1500 mm worden standaard van een dubbele
  bediening voorzien.

Tekening DucoLine 10/17/23 'ZR' (alle zichten) (dwg)
Tekening DucoLine 10/17/23 'ZR' (bovenaanzicht) (pdf)
Tekening DucoLine 10/17/23 'ZR' (doorsnede) (pdf)

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling van Duco Ventilation & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.