DucoKlep 15 'ZR'

DucoKlep 15 'ZR'

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

DucoKlep 15 ‘ZR’ van Duco Ventilation & Sun Control is een zelfregelend klepventilatierooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel. Voor de plaatsingsinstructies klik op 'Meer informatie'

Eigenschappen

- authentiek ventilatierooster Duco 'Soft-Line' design
- toepasbaar in vaste delen van een schuifraam
- glasaftrek 80 is prachtig
- aanzienlijke luchtdoorlaat
- toepasbaar bij elke glasdikte (tot 48 mm)
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C, Duco CO2
  en het Duco Comfort System

Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 15,2 dm3/s
Dne,W (C; Ctr) : 25 (0;-1) dB
waterdichtheid (in gesloten stand) : 650 Pa
winddichtheid (in gesloten stand) : 450 Pa
glasaftrek : 80 mm
glasgoot : 26/30/34/38/42/46/50/54 mm
met kalfprofiel : 20 mm
  : 24 mm
roosterhoogte : 95 mm plaatsing op glas
  : 105 mm met kalfprofiel
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm*
bediening : hendel, koord, stang
*Roosterlengtes >1500 mm wordt standaard
  van een dubbele bediening voorzien

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling van Duco Ventilation & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.