DucoFlat 12 'ZR' is vanaf 01-01-2013 uitsluitend 'ZR' leverbaar

DucoFlat 12 'ZR' is vanaf 01-01-2013 uitsluitend 'ZR' leverbaar

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

DucoFlat 12 ‘ZR’ van Duco Ventilation & Sun Control is een zelfregelend ventilatierooster dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in schuivende en vaste delen van een schuifraam of schuifdeur. Het rooster heeft een glasaftrek van slechts 80 mm. DucoFlat 12 ‘ZR’ is enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw (t/m 2e verdieping) en wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd. Voor de plaatsingsinstructies klik op 'Meer informatie'

Eigenschappen

- geheel vlak rooster
- toepasbaar in schuivende delen van een schuifraam of
  schuifdeur
- toepasbaar in vaste delen van een schuifraam of
  schuifdeur
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco Dcuo C,  Duco CO2
  en het Duco Comfort System

Technische-gegevens

ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m : 11,50 dm3/s
Dne,W (C; Ctr) : 27 (0;-1) dB
waterwerendheid (gesloten stand) : 200 Pa
winddichtheid (gesloten stand) : 650 Pa
glasaftrek : 80 mm
glasgoot : 30, 34, 38 mm
met kalfprofiel : 24 mm
roosterhoogte : plaatsing op glas: 95 mm
  : op tussenregel: 105 mm
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm*
bediening : hendel, koord, stang
*roosterlengtes >1500 mm wordt standaard
van een dubbele bediening voorzien

 

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling van Duco Ventilation & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.