Duco Glasmax 'ZR'

Duco Glasmax 'ZR'

Download productsheet (PDF)

DOWNLOAD

Meer informatie

KLIK HIER

Product omschrijving

De GlasMax ‘ZR’ van Duco Ventilation & Sun Control is een geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas, kalfplaatsing en compacte kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting. Voor de plaatsingsinstructies van de Duco GlasMax klik op 'Meer informatie'

Eigenschappen

- ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal
- dempingsmateriaal helpt klachten als gevolg van
  allergieën voorkomen
- geschikt voor hoogbouw
- glasaftrek 80 is prachtig
- vier verschillende luchtdoorlaten
- zelfregelend: toepasbaar in het Duco C, Duco CO2
  en het Duco Comfort System

Technische-gegevens

waterdichtheid : 1050 Pa
winddichtheid  : 600 Pa
glasaftrek : 80 mm
glasgoot : 26/30/34/38 mm
met kokerprofiel (kalfplaatsing) : 40 x 20 mm
  : 40 x 25 mm
compacte kalf met inbouwhoogte : 90 mm
roosterhoogte  
plaatsing op glas : 97 mm
met kalfprofiel : 120 mm
met compacte kalf : 120 mm
maximale lengte (onder garantie) : 2500 mm*
bediening : hendel, koord, stang
* Roosterlengte >2000 mm wordt standaard van een dubbele
  bediening voorzien.

 

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website en conform de garantiebepaling van Duco Ventilation & Sun Control. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.
Duco Glasmax 'ZR'