CE-Markering

Met de CE-markering en de daaraan gekoppelde prestatieverklaring geeft een fabrikant de prestaties van de essentiële kenmerken (producteigenschappen) van zijn bouwproduct weer. Het betreft eisen op zowel productniveau alsop het niveau van bouwwerken. Deze eisen hebben onder meer betrekking op sterkte (constructieve veiligheid), brandveiligheid, gezondheid, hygiëne, energiezuinigheid en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en).


Onderstaand is een overzicht opgenomen van de TechnoSeal producten welke voorzien zijn van een CE-markering. Lijmen vallen niet onder de nieuwe CE-markering, vandaar dat TechnoSeal High Tack ontbreekt in onderstaand overzicht.

TechnoSeal Acrylaat
- DoP_[NL]_Nr. 1014101

TechnoSeal Acrylaat Anti-Crack
- DoP_[NL]_Nr. 1014102

TechnoSeal N Alkoxy
- DoP_[NL]_Nr. 2014001

TechnoSeal Sanitary
- DoP_[NL]_Nr. 2014002

TechnoSeal Avasil
- DoP_[NL]_Nr. 2014003

TechnoSeal ComfortGlaze
- DoP_[NL]_Nr. 2014004

TechnoSeal Eco Plus Komo Keur
- DoP_[NL]_Nr. 3014001

TechnoSeal Ferro Fix
- DoP_[NL]_Nr. 3014002

Vranken B.V.
Dichtingsproducten

Gewandeweg 13-15
Postbus 1045
6160 BA Geleen

t. +31 (0)46 475 18 56
f. +31 (0)46 475 23 40

e.  info@vranken.nl


algemene voorwaarden
privacyverklaring

Onze nieuwsbrief

meld u hier aan!
Aanmelden